Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα από άσκηση σε Νει Κουνγκ της παράδοσης. Μοναδικά στον κόσμο.

https://www.youtube.com/watch?v=ZK_bada5dys

https://www.youtube.com/watch?v=HFegv_tcD8I

 

The late tai chi chuan grandmaster Cheng Tin-hung (1930-2005) in action!
We also see the influence of tai chi chuan applications on Kung Fu movies.

https://www.youtube.com/watch?v=WqKHOg9DZfU

 Ο Τσεν Τιν Χουν (1930-2005) εν δράση! Επίσης βλέπουμε εδώ πως οι τεχνικές του ται τσι τσουάν χρησιμοποιήθηκαν στα Κινέζικα έργα Κουν Φου 

https://www.youtube.com/watch?v=OcytCV5qq7Y